logohistorieobce


© Luboš Liška Fox
krchleby@krchleby.cz

Krchleby z vodojemu

Fotografie ze dne 28.9. 2009 - LLF
mapakrO šKrchlebech - základní informace

Kdy byla vesnice šKrchleby založena není zjištěno. První zmínka o šKrchlebech, je podle publikace "Hrádek Lacembok a tvrz Hlohová" od M. Novobilského a P. Rožmberského , uváděna v roce 1366 a to v souvislosti s rytířem Vojslavem z Krchleb , který byl majitelem Hrádku zvaném "šKRCHLEBY", posléze hrádkem "LACEMBOK".
šKrchleby během husitských válek zanikly a nikdo neví kde přesně ležely. Další zprávy se týkají vrchnostenského dvora šKrchleby až v sedmdesátých letech 17. století. O nové vsi se mluví až devadesátých letech téhož století. To už je dokumentováno v pozemkové knize z roku 1694. Číslo jedna měl dům jenž se nazýval "Hájenka"a byl situován na nejvyšším místě Krchleb, směrem na východ . Tato "Hájenka" vyhořela někdy v padesátých letech minulého století.
Politická obec šKrchleby se až do 27.října roku 1928 jmenovala Škrchleby. Obec leží na pravé straně okresní silnice, která se začala stavět v roce 1816 a dokončena byla roku 1826. V okolí šKrchleb se nalézalo množství malých dolů na černé uhlí ve kterých pracovalo mnoho krchlebských obyvatel.
Krchleby byly známé též výrobou smrkových košíků, v dnešní době žije v šKrchlebech pouze jeden občan, který by snad košík uměl ještě udělat. Obec je přičleněna k městu Staňkov a nemá vlastní správu.

Níže pod odkazem najdete, pro mnohé překvapivý, pohled do histrorie šKrchleb.
Děkuji tímto panu Jiřímu Kastnerovi z Plzně, který mi tyto informace zaslal.
ŠKRCHLEBY nebo také VRCHLEBY

Více informací o Staňkovu a okolí + některé geografické údaje najdete na oficiálních stránkách města Staňkova.zpět na úvodní stránku